รวมหนัง ไซอิ๋ว ทุกภาค ไซอิ๋ว เป็นนิยายคลาสสิกของจีน แต่งขึ้นราวปี คริสต์ศักราช 1590 ตอนเชื้อสายหมิง บทประพันธ์โดย อู๋เฉิงเอิน1 ไซอิ๋วเป็นเรื่องของการเดินทางไปยังอินเดีย (อินเดีย) เพื่อเชิญชวนแบบเรียนศาสนาพุทธของหลวงจีนชื่อ พระถังซัมจั๋ง […]